ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระเงินได้ผ่านทาง

  • QR Code
  • Debit/Credit Card

เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

  • จะได้รับ อีเมลยืนยันผลการชำระเงิน และอีเมลผลการลงทะเบียนเรียน
    • หากไม่พบอีเมลที่ส่งไป ให้ลองเช็คที่โฟลเดอร์ "spam/จดหมายขยะ" หรือ "ถังขยะ"
    • สำหรับผู้ที่สมัครครั้งแรก/ไม่เคยมีแอคเคาท์: จะได้รับลิงก์ทางอีเมล เพื่อตั้ง password ในการเข้าเรียนครั้งแรก
  • สำหรับผู้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้ว: สามารถ sign in เข้าเรียนได้เลย ที่เว็บไซต์ https://classroom.fungjai.academy/users/sign_in ผ่านอีเมลที่สมัครไว้

 

กลับไปยังบล็อก

บทความที่เกี่ยวข้อง: วิธีการเข้าเรียน