เรียนจบแล้วมีการสอบไหม?

  • ไม่มีการสอบในคอร์สเรียน แต่อาจมีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัด/การบ้านในบางคอร์ส  ให้ผู้เรียนสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ โดยสามารถส่งให้ครูผู้สอนช่วยตรวจ หรือแนะนำผ่านช่องทางของ Fungjai Academy ได้
กลับไปยังบล็อก

บทความที่เกี่ยวข้อง: วิธีการสมัครเรียนออนไลน์