Contents

เด็ก เรียนดนตรี ตอนอายุเท่าไหร่

เด็กควรอายุเท่านี้ ควรเรียนดนตรีได้หรือยัง?

Music Story

พ่อแม่หลายคนคงอยากให้ลูกเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เด็ก แต่เด็กควรจะเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ บทความนี้จะมาไขคำตอบกัน เด็กได้ยินเสียงเพลงตั้งแต่อยู่ในท้องแม่  ผลการวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กสามารถได้ยินเสียงต่าง ๆ ตั้งแต่แม่ยังมีอายุครรภ์แค่ 18 สัปดาห์ และเริ่มไวต่อเสียงมากขึ้น ถึงขนาดสามารถเอี้ยวศีรษะไปตามทิศทางของเสียงที่ได้ยินได้เมื่อครบ 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)⁣โดยที่มีคำแนะนำจากแพทย์ด้วยว่าการที่คุณแม่ร้องหรือฮัมเพลงนั้น ส่งผลให้ลูกน้อยในครรภ์คุ้นเคยกับเสียงเพลงนั้น ๆ ด้วย แถมยังเป็นการส่งผ่านเสียงไปถึงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใส่หูฟังหรือครอบหูฟังไว้ที่หน้าท้องอีกด้วย  อายุ 6-8 เดือน มีการให้คำแนะนำจากผู้ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก ว่าถ้าหากอยากให้ลูกเริ่มเรียนดนตรี ก็สามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่อายุแค่ 6-8 เดือน แต่ต้องมีผู้ปกครองร่วมเรียนไปด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเรียนแต่ละครั้งแค่ประมาณ 30-40...

เด็กควรอายุเท่านี้ ควรเรียนดนตรีได้หรือยัง?

พ่อแม่หลายคนคงอยากให้ลูกเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เด็ก แต่เด็กควรจะเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ บทความนี้จะมาไขคำตอบกัน เด็กได้ยินเสียงเพลงตั้งแต่อยู่ในท้องแม่  ผลการวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กสามารถได้ยินเสียงต่าง ๆ ตั้งแต่แม่ยังมีอายุครรภ์แค่ 18 สัปดาห์ และเริ่มไวต่อเสียงมากขึ้น ถึงขนาดสามารถเอี้ยวศีรษะไปตามทิศทางของเสียงที่ได้ยินได้เมื่อครบ 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)⁣โดยที่มีคำแนะนำจากแพทย์ด้วยว่าการที่คุณแม่ร้องหรือฮัมเพลงนั้น ส่งผลให้ลูกน้อยในครรภ์คุ้นเคยกับเสียงเพลงนั้น ๆ ด้วย แถมยังเป็นการส่งผ่านเสียงไปถึงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใส่หูฟังหรือครอบหูฟังไว้ที่หน้าท้องอีกด้วย  อายุ 6-8 เดือน มีการให้คำแนะนำจากผู้ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก ว่าถ้าหากอยากให้ลูกเริ่มเรียนดนตรี ก็สามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่อายุแค่ 6-8 เดือน แต่ต้องมีผู้ปกครองร่วมเรียนไปด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเรียนแต่ละครั้งแค่ประมาณ 30-40...

สร้างเสียงดนตรีด้วยตัวเอง จาก AI

สร้างเสียงดนตรีด้วยตัวเอง จาก AI

Music Story

เคยไหม ที่บางทีอยากหาเพลงฟังแต่บอกชื่อเพลงไม่ได้ อธิบายได้แค่อารมณ์ของเพลงที่ต้องการฟัง ต่อไป AI จะสามารถสร้างเพลงตอบรับอารมณ์ของคุณได้ในทุกรูปแบบ! 🤩⁣ขอแนะนำให้รู้จักกับ MusicLM โมเดลสร้างเสียงดนตรีจากข้อความหรือคำบรรยายต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นข้อความบรรยายความรู้สึก แนวเพลงหรือเครื่องดนตรีที่อยากฟัง ไปจนถึงคำบรรยายรูปภาพผลงานศิลปะต่าง ๆ เจ้า AI ตัวนี้ก็สามารถสร้างเป็นเสียงเพลงได้ โดยการสร้างเสียงเป็นลำดับขั้น คุณภาพเสียงจะอยู่ที่ 24 kHz คงที่ต่อเนื่องตลอดหลายนาทีเลยทีเดียว และยังสามารถใส่เงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งช่วงเวลา และทำนอง เช่นการผิวปาก ฮัมเพลง แร็ป เป็นต้น...

สร้างเสียงดนตรีด้วยตัวเอง จาก AI

เคยไหม ที่บางทีอยากหาเพลงฟังแต่บอกชื่อเพลงไม่ได้ อธิบายได้แค่อารมณ์ของเพลงที่ต้องการฟัง ต่อไป AI จะสามารถสร้างเพลงตอบรับอารมณ์ของคุณได้ในทุกรูปแบบ! 🤩⁣ขอแนะนำให้รู้จักกับ MusicLM โมเดลสร้างเสียงดนตรีจากข้อความหรือคำบรรยายต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นข้อความบรรยายความรู้สึก แนวเพลงหรือเครื่องดนตรีที่อยากฟัง ไปจนถึงคำบรรยายรูปภาพผลงานศิลปะต่าง ๆ เจ้า AI ตัวนี้ก็สามารถสร้างเป็นเสียงเพลงได้ โดยการสร้างเสียงเป็นลำดับขั้น คุณภาพเสียงจะอยู่ที่ 24 kHz คงที่ต่อเนื่องตลอดหลายนาทีเลยทีเดียว และยังสามารถใส่เงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งช่วงเวลา และทำนอง เช่นการผิวปาก ฮัมเพลง แร็ป เป็นต้น...

ทำความรู้จักเพลงพื้นบ้าน ประจำภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

ทำความรู้จักเพลงพื้นบ้าน ประจำภาคต่าง ๆ ของประเ...

ชวนมาทำความรู้จักเพลงพื้นบ้าน ประจำภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ⁣ เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่า ใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้คำที่ง่าย และเนื่องจากไม่มีการจดเนื้อเพลงเป็นตัวหนังสือ จึงทำให้อาจมีคำที่ร้องแตกต่างกันได้ในบางพื้นที่แม้เป็นเพียงเดียวกัน ใช้การปรบมือหรือเครื่องประกอบจังหวะที่ไม่วับซ้อน ที่สำคัญต้องมีเสียงร้องรับของลูกคู่ ทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น ⁣ มาดูกันเลยว่าในแต่ละพื้นที่ มีเพลงแบบไหนบ้าง     ภาคเหนือ เสียงดนตรีผูกพันอยู่กับวิถีชีวิต ในทุกช่วงวัย แบ่งหลัก ๆ เพลงสำหรับเด็ก เพลงที่ชายหนุ่มใช้ร้องเกี้ยวสาว เพลงที่ชายและหญิงร้องโต้ตอบกัน หรือร้องเป็นเรื่องนิทาน  ...

ทำความรู้จักเพลงพื้นบ้าน ประจำภาคต่าง ๆ ของประเ...

ชวนมาทำความรู้จักเพลงพื้นบ้าน ประจำภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ⁣ เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่า ใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้คำที่ง่าย และเนื่องจากไม่มีการจดเนื้อเพลงเป็นตัวหนังสือ จึงทำให้อาจมีคำที่ร้องแตกต่างกันได้ในบางพื้นที่แม้เป็นเพียงเดียวกัน ใช้การปรบมือหรือเครื่องประกอบจังหวะที่ไม่วับซ้อน ที่สำคัญต้องมีเสียงร้องรับของลูกคู่ ทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น ⁣ มาดูกันเลยว่าในแต่ละพื้นที่ มีเพลงแบบไหนบ้าง     ภาคเหนือ เสียงดนตรีผูกพันอยู่กับวิถีชีวิต ในทุกช่วงวัย แบ่งหลัก ๆ เพลงสำหรับเด็ก เพลงที่ชายหนุ่มใช้ร้องเกี้ยวสาว เพลงที่ชายและหญิงร้องโต้ตอบกัน หรือร้องเป็นเรื่องนิทาน  ...

กระแสอุตสาหกรรมดนตรีของโลกในปี 2023

กระแสอุตสาหกรรมดนตรีของโลกในปี 2023

Music Story

การเปลี่ยนแปลงของกระแสดนตรีในภาพรวม โดยปกติจะเกิดขึ้นแบบมองเห็นชัดเจนในรอบทศวรรษ หรือศตวรรษเลยทีเดียว แต่มาในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสความนิยมทางดนตรีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าถึงของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ซึ่งตามมาด้วยช่องทางการฟังดนตรีที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน  มาดูกันว่ามีกระแสไหนในอุตสาหกรรมดนตรีที่น่าจับตามองในปี 2023 บ้าง    การดูแลและควบคุมการขาย "ตั๋วผี" จากผลสำรวจของ Betway ได้พบว่ามีคนจำนวนมากที่ต้องผิดหวังจากการซื้อบัตรคอนเสิร์ตในรอบขายปกติ แล้วต้องมาซื้อต่อกัน ซึ่งมักมีการบวกราคาบัตรให้สูงขึ้นเกินกว่าที่ควรจะเป็น ขึ้นกับตามความต้องการของผู้ชมและชื่อเสียงของศิลปินนั้น ๆ หลายคนเรียกบัตรแบบนี้ว่า "ตั๋วผี" (Resale Ticket) จึงเกิดการเรียกร้องในหลายประเทศ ให้รัฐบาลมีส่วนเข้ามาควบคุมและดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น⁣  คอนเสิร์ตและเฟสติวัลมาแน่! เนื่องจากผู้คนเริ่มรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้ดีขึ้น รวมไปถึงอาชีพนักดนตรีเริ่มกลายมาเป็นอาชีพหลักของศิลปินหลาย ๆ คน...

กระแสอุตสาหกรรมดนตรีของโลกในปี 2023

การเปลี่ยนแปลงของกระแสดนตรีในภาพรวม โดยปกติจะเกิดขึ้นแบบมองเห็นชัดเจนในรอบทศวรรษ หรือศตวรรษเลยทีเดียว แต่มาในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสความนิยมทางดนตรีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าถึงของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ซึ่งตามมาด้วยช่องทางการฟังดนตรีที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน  มาดูกันว่ามีกระแสไหนในอุตสาหกรรมดนตรีที่น่าจับตามองในปี 2023 บ้าง    การดูแลและควบคุมการขาย "ตั๋วผี" จากผลสำรวจของ Betway ได้พบว่ามีคนจำนวนมากที่ต้องผิดหวังจากการซื้อบัตรคอนเสิร์ตในรอบขายปกติ แล้วต้องมาซื้อต่อกัน ซึ่งมักมีการบวกราคาบัตรให้สูงขึ้นเกินกว่าที่ควรจะเป็น ขึ้นกับตามความต้องการของผู้ชมและชื่อเสียงของศิลปินนั้น ๆ หลายคนเรียกบัตรแบบนี้ว่า "ตั๋วผี" (Resale Ticket) จึงเกิดการเรียกร้องในหลายประเทศ ให้รัฐบาลมีส่วนเข้ามาควบคุมและดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น⁣  คอนเสิร์ตและเฟสติวัลมาแน่! เนื่องจากผู้คนเริ่มรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้ดีขึ้น รวมไปถึงอาชีพนักดนตรีเริ่มกลายมาเป็นอาชีพหลักของศิลปินหลาย ๆ คน...